Նշված նախադասություններից որո՞ւմ ցուցական դերանուն չկա: