Այս ցուցական դերանունները դի՛ր սեռական հոլովով:
 
դա-
 
այդտեղ-