Նշված դերանուններից դո՛ւրս գրիր այն բառը, որը հոգնակի թիվ չունի: Նշի՛ր այդ դերանվան տեսակը:
 
մյուս, ոչ մի, ով
 
Դերանունը՝ , տեսակը՝