Տրված նախադասությունից դո՛ւրս գրիր բոլոր դերանունները այն տեսքով և հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են նախադասության մեջ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով և բացատներով, և գրի՛ր դրանց տեսակները նույն հերթականությամբ՝ դարձյալ անջատելով իրարից ստորակետերով և բացատներով:
 
Երբ ավերվել էր աղբյուրի ակը, ոչ ոք չէր մտածել վերանորոգել այն ու կենդանացնել աղբյուրը:
 
Դերանունները՝ ,
 
դրանց տեսակները՝ :