Հետևյալ բառերը տեղադրի՛ր տրված տեքստի բաց թողած տեղերում՝ դնելով համապատասխան հոլովներով՝ բացառական, գործիական կամ ներգոյական:
 
Այդ  կան յուրօրինակ փողոցներ, որոնք ունեն ցածրիկ  պատեր: Վաղ է իջնում մութն այդ : Եթե  
դիտեք, ապա կնկատեք կանաչ  երազային մի տուն, որի մի  դուրս կնայի մի գեղեցիկ աղջիկ, ինչպես երազ, ու նորից կանհետանա: Կլսեք նաև, թե ինչպես է մի ուրիշ տան գետինը թնդում փայտե օրորոցի :
 
ուշադրություն, փողոցներ, դռներ, բազրիք, անկյուն, թակոցներ, քաղաք