Ո՞ր նախադասության մեջ է գործիական հոլովով գործածված բառը ժամանակ ցույց տալիս: