Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ու հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն 1Մ.
2. Ան հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն 1Մ.
3. Ոջ և ո ներքին հոլովումների ենթարկվող բառերի ընտրություն 4Մ.