Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ու հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Ան հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Վա հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Ոջ հոլովման չենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Ո ներքին հոլովման ենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Ա ներքին հոլովման ենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Այլաձև հոլովում

Բարդություն հեշտ

1
8. Այլաձև հոլովման ենթարկվող բառի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Ու հոլովման ենթարկվող բառերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
10. Ան հոլովման ենթարկվող բառերի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
11. Վա հոլովման ենթարկվող բառերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
12. Ոջ և ո ներքին հոլովումների ենթարկվող բառերի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
13. Հոլովել վա և ոջ հոլովումների ենթարկվող բառերը

Բարդություն միջին

4
14. Հոլովումների ճանաչում

Բարդություն բարդ

5
15. Ու հոլովման ենթարկվող բառի հայտնաբերում նախադասության մեջ

Բարդություն բարդ

5
16. Ան արտաքին, ա ներքին և ո ներքին հոլովումների ենթարկվող բառերի ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

6
17. Ներքին, այլաձև և ց արտաքին հոլովումներ

Բարդություն բարդ

3.5
18. Վա հոլովման ենթարկվող բառերի ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Հոլովում» թեմայից

Բարդություն միջին

6

Նյութեր ուսուցչի համար