Հետևյալ բառերը դի՛ր սեռական հոլովով: Տրված բառերը մի՛ հոլովիր զուգահեռ ի հոլովմամբ:
 
շաբաթ 
 
կին