Բերված շարքում ո՞ր հոլովման ենթարկվող բառ չկա:
 
ուրբաթ
ծիրանենի
շաբաթ