1.Նշի՛ր այն բառերը, որոնք ենթարկվում են ոջ հոլովման:
 
2. Դո՛ւրս գրիր այն բառը, որը ներքին հոլովման է ենթարկվում:
 
 
Ներքին հոլովման բառը՝