Ընտրի՛ր այն բառերը, որոնք ենթարկվում են վա հոլովման: