Որոշի՛ր և դո՛ւրս գրիր տրված նախադասության մեջ սեռական հոլովով դրված գոյականը այն ձևով, ինչ ձևով գործածված է նախադասության մեջ, նշի՛ր նրա ձևաբանական հատկանիշները: Հատկանիշներից որևէ մեկը չունենալու դեպքում համապատասխան վանդակում գրի՛ր՝ չունի:
  
Նրան մեծ պատիվներով ու շուքով առաջնորդեցին հոր նստավայրը:
 
Գոյականը՝
 
Թիվը՝
 
Առումը՝
 
Հոլովումը (օրինակ՝ ց արտաքին)՝