Որոշի՛ր տրված նախադասության մեջ սեռական հոլովով դրված գոյականը, դո՛ւրս գրիր այդ գոյականը այն ձևով, ինչ ձևով դրված է նախադասության մեջ, նշի՛ր նրա ձևաբանական հատկանիշները (որևէ հատկանիշի բացակայության դեպքում տվյալ վանդակում գրի՛ր՝ չունի): Նշի՛ր, թե ինչ է ցույց տալիս:
 
Նա զմրուխտ գետի ջրերում լողացող փերին է:
 
Գոյականը՝
 
Թիվը՝
 
Առումը՝
 
Հոլովումը (օրինակ՝ ա ներքին)՝
 
Ցույց է տալիս՝