Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6.4Մ.
1. Բառի հոլովում ուղղական և գործիական հոլովներով 1.2Մ.
2. Բառի հոլովում սեռական և բացառական հոլովներով 1.2Մ.
3. Տվյալ հոլովով դրված բառի հայտնաբերում, նրա ձևաբանական հատկանիշների որոշում 4Մ.