Տրված բառը դի՛ր նշված հոլովներով (զուգաձև ի հոլովումը նկատի չունենալ և բառը ի հոլովման ենթարկել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ բառը միայն ի հոլովման է ենթարկվում):
 
1. րոպե  
 
Սեռական-,  Բացառական-
 
2. դիմում 
 
Սեռական-,  Բացառական-