Տրված բառերը դի՛ր նշված հոլովներով (զուգաձև ի հոլովումը նկատի չունենալ և բառը ի հոլովման ենթարկել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ բառը միայն ի հոլովման է ենթարկվում):
 
1. անվան 
 
Ուղղական-, Բացառական-
 
2. ոսկու 
 
Ուղղական-, Բացառական-