Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Տրական հոլովով դրված ժամանակի պարագայի ճանաչում 1Մ.
2. Հայցական հոլովով դրված տեղի պարագայի ճանաչում 1Մ.
3. Տրական հոլովով դրված բառերի հայտնաբերում 2Մ.
4. Հայցական հոլովով գործածված բառի պաշտոնի որոշում 4Մ.
5. Ուղղական և հայցական հոլովների ճանաչում տեքստում 5Մ.