Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տրական հոլովով դրված ժամանակի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
2. Տրական հոլովով դրված տեղի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

2
3. Հայցական հոլովով դրված տեղի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

3
4. Հայցական հոլովով դրված ժամանակի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
5. Տրական հոլովով դրված խնդրի ճանաչում

Բարդություն միջին

3
6. Հայցական հոլովով դրված խնդրի ճանաչում

Բարդություն միջին

4
7. Տրական հոլովով դրված նպատակի պարագայի ճանաչում

Բարդություն միջին

2
8. Սեռական հոլովով գործածված բառերի հայտնաբերում

Բարդություն միջին

4
9. Տրական հոլովով դրված բառերի հայտնաբերում

Բարդություն միջին

4
10. Հայցական հոլովով գործածված բառերի հայտնաբերում

Բարդություն բարդ

4
11. Հայցական հոլովով գործածված բառի պաշտոնի որոշում

Բարդություն բարդ

4
12. Հայցական հոլովով գործածված բառերի ճանաչում, առման որոշում

Բարդություն բարդ

4
13. Ուղղական և հայցական հոլովների ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

5
14. Սեռական և տրական հոլովների ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

6
15. Ուղղական և հայցական հոլովների ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

6.5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար