Նշված նախադասությունից դո՛ւրս գրիր տեղ ցույց տվող գոյականը և որոշի՛ր, թե այն որ հոլովով է դրված՝ տրակա՞ն, թե՞ հայցական: Գոյականը գրի՛ր այն տեսքով, ինչպես դրված է նախադասության մեջ:
 
Այդ պահին ինձ թվում էր, թե իջնում եմ իմ հայրենի վայրերը:
 
Տեղ ցույց տվող գոյականը՝ , հոլովը՝