Ո՞ր նախադասության մեջ է տրական  հոլովով գործածված բառը ժամանակ ցույց տալիս: