Հետևյալ նախադասությունից դո՛ւրս գրիր այն թվականը, որը գործածված է գոյականաբար:: Վանդակում թվականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ: 
 
Այդ գիտնականը վարժ խոսում էր երեսունինը լեզվով, մասնակի տիրապետում տասնմեկին: