Տվյալ նախադասություններից յուրաքանչյուրից դո՛ւրս գրիր գոյականաբար գործածված թվականները, որոշի՛ր դրանց առումը: Առում չունենալու դեպքում վանդակում գրի՛ր՝ չունի:Վանդակում թվականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ: 
 
1. Առաջին հարկի բարձրությունը հասնում էր երեսուն մետրի, երկրորդ հարկի բարձրությունը՝ քսանի:
 
2. Այդ գիտնականը մասնակի տիրապետում էր տասնմեկ լեզվի, վարժ խոսում էր երեսունիննով:
 
Թվականը՝ 1, առումը՝ ,
 
                   2.  , առումը՝ :