Տրված նախադասություններից յուրաքանչյուրից դո՛ւրս գրիր գոյականաբար գործածված թվականները, որոշի՛ր դրանց հոլովը: Վանդակում թվականը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով հանդիպում է նախադասության մեջ: 
 
1. Սյուները քսանչորսն են. դրանց բարձրությունը երեսուն մետր է:
 
2. Սենյակներից երրորդում չորս պահարան կար:
 
Թվականը՝ 1. , հոլովը՝ ,
 
                   2.  , հոլովը՝ :