Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Էլ ինչպե՞ս են անվանում խնդիրների վահանակը: