Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Օպերացիոն համակարգեր 1Մ.
2. Desktop: Start գլխավոր մենյուն 3Մ.
3. Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն 3Մ.
4. Taskbar: Տարբերանշաններ: Start գլխավոր մենյուն 2Մ.