Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Աշակերտի թղթապանակում ծրագրեր կան: Նա այդ թղթապանակն անվանել է «Երգեր»: Ի՞նչ անուն ճիշտ կլիներ տալ այդ թղթապանակին: