Լրացնել բաց թողնված բառը:
 
Համակարգչի օպերատիվ հիշողությունը հիմնական հիշող սարք է: (Գրել այո, կամ ոչ)
 
Պատասխան՝