Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Հիմնական և օպերատիվ հիշողություններ 1Մ.
2. Մոնիտորի անկյունագծի երկարության չափման միավորը 2Մ.
3. Մուտքի սարքեր 2Մ.
4. Հիմնական հիշողություն 1Մ.