Տառերի տեղերը փոխելով գուշակել, թե ի՞նչ է գտնվում պատուհանի վրա:
  
գծրարի պաուհանտ
  
Պատասխան.