Տառերի տեղերը փոխելով գուշակել, թե ի՞նչ է գտնվում պատուհանի վրա:
  
մյենուի տղո
  
Պատասխան.