Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Նկարչության գործիքներ: Դրանց կիրառությունը 1Մ.
2. Նկարչության գործիքներ: Գույնի ընտրություն 1Մ.
3. Նկարչության գործիքներ: Ներկալցում 1Մ.
4. Նկարչության գործիքներ: Ցնցուղ, ներկալցում, վրձին, մատիտ 3Մ.
5. Նկարչության գործիքներ: Վրձին 2Մ.