Ընտրի'ր ճիշտ պատասխանները.
 
Աշխատանքային տիրույթի չափերը տալու համար անհրաժեշտ է. մկնիկի ցուցիչով ընտրել \(Paint\) կոճակը, բացված մենյուից ընտրել  հրամանը:
 
 
\(Paint\) գրաֆիկական խմբագրիչի միջավայր մտնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել \(Windows\) օպերացիոն համակարգի \(Start\) գլխավոր մենյուի \(All programs\) ենթամենյուն, բացված ցուցակից ընտրել \(Accessories\) ենթամենյուն, բերված ցուցակից ընտրել  գրաֆիկական խմբագրիչին համապատասխանող գրառումը։