Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
Համակարգչային ծրագրերը, որոնք օգնում են բազմազան նկարներ ստեղծել, անվանում են գրաֆիկական   :