Նշիր պնդումը ճիշտ է, թե սխալ.
  
Եթե աշխատանքային տիրույթի համար սահմանված չափերն ավելի մեծ են, քան էկրանի չափերը, ապա խմբագրիչի պատուհանում անցավազքի գոտիներ են առաջանում:
 
 
Հրամանային ներդիրների տողը երեք ներդիր է պարունակում, որոնք տարբեր հրամանների կոճակներ են ներառում։