Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ինչպե՞ս մտնել գրաֆիկական խմբագրիչի միջավայր և փոխել աշխատանքային տիրույթի չափերը 3Մ.
2. Գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանի հիմնական տարրերը 2Մ.
3. Paint-ի գլխավոր պատուհանը 2Մ.
4. Գրաֆիկական խմբագրիչ 1Մ.