Նշիր ճիշտ պատասխանը.
  
Ո՞ր գործիքով կարելի է նկարի որևէ ուղղանկյուն տեսքի կտոր նշել: