Գրի՛ր բաց թողնված բառերը
 
 
Պատասխանի համար օգտագործի՛ր հետևյալ բառերը.
 
վերջին, բոլոր, կվերականգնվի, անտեսվում է, հասանելիության, կմնա, շտկելու, վահանակի, Undo, Redo, շրջանը, արագ, քառակուսին, եռանկյունը
 
Նկարը   միջոցներից առաջինն արագ հասանելիության վահանակի Undo գործիքն է, որն ընտրելիս ոչ թե ջնջվում, այլ անտեսվում է խմբագրիչի միջավայրում կատարված վերջին գործողությունը։ Ասենք, եթե վերջին գործողությունը էկրանին որևէ   նկարելն է եղել, ապա Undo–ի արդյունքում այդ շրջանը կարծես կախարդական փայտիկով կանհետանա, իսկ մինչ այդ նկարածը կմնա։ Այս եղանակով կարելի է վերացնել կատարված բոլոր գործողությունների արդյունքները։ Իսկ եթե Undo –ից հետո ընտրվի արագ հասանելիության վահանակի   գործիքը, ապա նկարից անհետացածը նորից կվերականգնվի :