Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Այն ամենն, ինչ մենք լսում ենք՝ բանավոր զրույց, երաժշտություն, թռչունների դայլայլ, ավտոմեքենայի ազդանշան, համարվում է :