Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Տեսողական ինֆորմացիա է կոչվում այն ինֆորմացիան, որն ընկալվում է շնորհիվ