Տառերի տեղերը փոխելով գուշակել, թե ի՞նչ բառեր կամ բառ կստացվի, որոնք կապված են տեքստային խմբագրիչում տեքստի նշված մասի հետ աշխատանք կատարելու ժամանակ:  
նվաշծ հավածտ
  Պատասխան.