Լրացնել նախադասությունը
Home ներդիրի ______________ խմբի Paste հրամանով փոխանակման բուֆերի պարունակությունը կարելի է պատճենել տեքստի անհրաժեշտ մասում։