Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
\(Word\)-ում տեքստը հնարավոր է պատճենել մի տեղից մյուսը: