Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Կատարված վերջին գործողությունըչեղյալ դարձնելը 1Մ.
2. Կատարված գործողությունների անտեսում և վերականգնում 1Մ.
3. Կատարված գործողությունների վերանայում 1Մ.
4. Կատարված գործողությունների անտեսում և վերականգնում ստեղնաշարի օգնությամբ 1Մ.