Ճիշտ պատասխանը գրել վանդակում:
 
Microsoft Word 2007 տեքստային խմբագրիչի __________________________ տողում արտածվում է տվյալ պահին խմբագրիչի աշխատանքային տիրույթում առկա փաստաթղթի անվանումը: