Մուտքագրել վանդակում համապատասխան թիվը, որը ցուցադրվում է նկարում և որը համապատասխանում է նկարագրությունը:

formarjosla.png

Թավ
Շեղ