Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանը:
 
MS Excel-ի միջավայրում Արմինեն վերջին քայլերի արդյունքում աղյուսակի բջջից ջնջել է \(12\) թիվը և փոխարենը գրել \(31\)
 
1. Ի՞նչ կպարունակի այդ բջիջը, եթե Արմինեն երկու անգամ հաջորդաբար կիրառի Undo գործիքը:
 
Պատասխան՝
 
2. MS Excel-ի պատուհանում որտե՞ղ է տեղակայված Undo գործիքը: