Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Եթե թիվ ներմուծելուց հետո բջիջում դրան հատկացված տարածքը չի բավականացնում, ապա բջիջը ո՞ր պայմանանշաններով է լրացվում: