Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պնդումներ (թվային և տեքստային տվյալներ) 2Մ.
2. Բջիջի պարունակության հավասարեցման ուղղությունները 2Մ.
3. Բջիջի պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը 3Մ.