Մուտքագրիր բաց թողնված բառը կամ բառակապակցությունը:
 
Որպես պատասխան կարող ես օգտագործել հետևյալ բառերը.
 
\(Print,\) \(Page\) \(Setup,\) \(Orientation,\) հիշողության, \(Page\) \(Layout,\) \(Portrait,\) \(Display,\) լայնակի, \(Landscape,\) զանգվածի, \(Advanced,\) չափման, \(OK,\) \(Office,\) երկայնակի, \(Options\)
 
\(Excel–\)ում ընթացիկ աշխատանքի համար անհրաժեշտ միավորն ընտրելու համար պետք է.

\(=>\) ընտրել \(Office\) կոճակով բացված պատուհանի ստորին մասում տեղակայված \(Excel\) \(Options\) կոճակը,
\(=>\) բերված պատուհանի ձախ վահանակից ընտրել \(Advanced\) ներդիրը,
\(=>\) մկնիկի ցուցիչով ընտրել բացված պատուհանի \(Display\) բաժնի \(Ruler\) \(units\) դաշտը բացող \(▼\) նշանը,
\(=>\) բերված ցուցակից ընտրել չափի միավորն ու ընտրությունը հաստատել