Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
\(MS\) \(Excel-\)ի պատուհանի \(Page\) \(Layout\) ներդիրի \(Page\) \(Setup\) խմբի ո՞ր կոճակի տակ է տեղակայված landscape.png կոճակը: